top of page

Iphone sigurniji od androida?

Apple je pre par meseci imao

neviđenu najavu da je malwer inflitriran sa iOS App Store. Iako sama pomisao na malwer zvuči strašno, Iphone je i dalje najsigurniji izbor kada je u pitanju Smart telefon, reči su eksperata. Inficirana aplikacija je došla na iOS App Store na sledeći način: Inficirana aplikacija za kreiranje alata programera skinuta je sa nekog od ''nebezbednog, po rečima stručnjaka ''neApple'' sajta, gde su programeri napravili ligitiman program, ali sa malwerom. Olson tvrdi da programeri koriste alate preuzete sa sajtova trećih strana, a ne samog APPLE prvenstveno zbog udobnosti. Apple je obično odličan u pravljenu veoma sigurnih aplikacija, ali ovaj malware, nazvan Kscode Ghost bio u stanju da zaobiđe bezbednost kompanije. I pored ovog događaja, Apple uređaji su i dalje znatno sigurnijia opcija u odnosu na rivale Android. Razlog je prilično jednostavan: Mobilni malweri se najčešće šire kada pokušate da preuzmete softver sa nezvaničnih izvora. Na Iphone je to teško da uradite, jer imate ''Jailbreak'' S druge strane, Androidi su malo otvoreniji - potrebno je da promenite postavke i da instaliranu aplikaciju instalirate, bez obzira odakle ste je skinuli. Tvrdi se čak i da je Google prodavnica manje sigurnanego Apple App store. Pre dva meseca je čak jedan milion android uređaja inficirano nakon što su preuzeli jednostavnu igru sa Google Play

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page